Kiremitçi Kulübü Sadakat Sistemi Üyelik Koşulları

18 yaşından küçükler sisteme üye olamazlar. Bu durumun tespiti halinde ilgili kullanıcıların üyeliği sonlandırılacak ve varsa sistemden elde edilen tüm hakları iptal edilecektir. Sisteme girilen bilgilerin doğruluğu kullanıcıların sorumluluğundadır. Verilen yanlış bilgilerden dolayı oluşabilecek hata ya da hak kayıplarından KMT SÜRDÜRÜLEBİLİR YAPI TEKNOLOJİLERİ A.Ş (KMT YAPI) ve/veya TUTKAL BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. (TUTKAL BİLİŞİM) sorumlu tutulamaz. Kiremitçi Kulübü, aksi KMT YAPI tarafından belirtilmediği sürece sadece Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde geçerlidir. KMT YAPI’nın önceden haber vermeden kampanya şartlarını değiştirme ya da kampanyayı kısmen ya da tümü ile iptal etme hakları saklıdır.

Kiremitçi Kulübü üyelik başvurusu yapan ustalar, KMT YAPI görevlisi tarafından ziyaret edilerek veya telefon ile aranacaktır. Üyelik değerlendirmesi KMT YAPI tarafında yapıldıktan sonra üyelik aktif hale getirilir.

Kiremitçi Kulübü’ne kaydolan kullanıcılar, www.kiremitci.com.tr adresindeki web sitesi ve bu portal üzerinden ulaştığı online hediye sitesinde açıklanan şartları kabul etmiş sayılırlar. 

Nasıl Puan Kazanabilirim?

Kiremitçi Kulübü’nde puan kazanmak çok kolaydır. Ustalar puan kazanabilmek için; KMT YAPI bayilerinden, KMT YAPI tarafından belirlenmiş ürünleri satın almalıdırlar. Ürünlerle beraber bayiniz size puan kuponları teslim edecektir. Puan kuponları üzerindeki kazı kazan alanında yazan barkod numarasını, www.kiremitci.com.tr web sitesindeki puan yükle alanına yazılır. İşte puan kazanmak bu kadar kolay! 

Puan kuponlarınızı bayinizden istemeyi unutmayın!

Nasıl Hediye Seçebilirim?

KMT YAPI’nın belirlediği ürünlerinden kazanarak biriktirdiğiniz puanlarınız ile her ay güncellenen ve yeni ürünlerin eklendiği www.kiremitci.com.tr web sitesindeki hediye kataloğu üzerinden istediğiniz hediyeyi sipariş edebilirsiniz.  

Hediyenizi Nasıl Alacaksınız?

KMT YAPI tarafından onaylanan hediyeleriniz kargo ile belirttiğiniz adrese ulaştırılacaktır. Siparişinizin takibini www.kiremitci.com.tr web sitesi üzerindeki “Siparişlerim” bölümünden gerçekleştirilebilirsiniz. Hediyelere ait kargo bedelleri KMT YAPI tarafından karşılanacaktır. 


Dikkat Edilecek Hususlar

1. KMT YAPI tarafından hazırlanan “Kiremitçi Kulübü” kampanyası 01.01.2021 - 31.12.2021 tarihleri arasında geçerli olup, KMT YAPI önceden bildirim yapmadan ve herhangi bir neden göstermeden bu kampanyayı durdurabilir veya uzatabilir.

2. Gönderilen tüm hediyelerin garanti belgeleri orijinal kutularının içerisinde veya üzerinde mevcuttur. Garanti belgeleri sonradan temin edilen evrak olmadığından dolayı, hediye paketini açtıktan sonra içinin ve dışının dikkatlice kontrol edilmesi önemlidir.

3. Ürünün orijinal kutusu içinden çıkan Garanti Belgesi ve irsaliyenin atılmaması gerekmektedir. Bu belgeler garanti süresi boyunca yaşayabileceğiniz arıza durumlarında yetkili servislere ibraz edilmesi gereken belgelerdir. Teslim aldığınız ürünlerin arızalı olması durumunda, ürün kullanım kılavuzundaki talimatlara göre hareket edilmeli ve ilgili ürünün Yetkili Servisi'ne başvuruda bulunulmalıdır. 

4. Ürünlerin garanti süreleri irsaliye tarihi ile başlar; üreticinin belirlediği garanti süresi ile sona erer.

5. Beyaz Eşya gibi ağır ürünlerin, kargo taşımacılığı apartman kapısına kadar yapılmaktadır. Ev veya iş yeri içerisine veya bulunduğu kata teslim yapılmamaktadır. 

6. Beyaz Eşya, TV gibi kurulum gerektiren ürünlerin paketinin Yetkili Servis tarafından açılarak kurulumun Yetkili Servis tarafından yapılması gerekmektedir. Yetkili Servis tarafından açılmayan ve kurulumu yapılmayan ürünler garanti kapsamı dışında işlem göreceğinden iadesi ve/veya değişimi kabul edilmemektedir. Bu konuda detaylı bilgiyi ilgili ürünün üreticisinden alabilirsiniz. 

7. Hediye Kataloğunda yer alan ürünler stoklarla sınırlıdır. Seçtiğiniz hediyenin teknik nedenlerden dolayı sağlanamaması ya da stoklarının tükenmesi durumunda verilebiliyorsa aynı markanın muadil ürünü verilemiyorsa aynı markanın bir üst model ürünü sunulacak veya www.kiremitci.com.tr portalindeki hediye kataloğu üzerinden yeni bir seçim yapma imkanı sağlanacaktır.

8. Seçilen hediyeler TUTKAL BİLİŞİM tarafından temin edildikten sonra herhangi bir değişiklik yapılamaz. 

9. Hediye ürün teslimatlarında; kargo teslim fişini imzalamadan önce ürünün kargo kolisinde (ürünün orijinal kolisinin içine konduğu dış koli) herhangi bir hasar olup olmadığını kontrol ediniz. Kargo kolisi hasarlı olan hediyelerinizi teslim almayıp, kargo görevlisine iade etmeniz gerekmektedir.

10. Şayet ürünü teslim almak istiyorsanız (9. Madde), kargo görevlisinin yanında ürünün sağlamlığını kontrol etmeniz gerekmektedir. Kontrol sonrasında hasarlı ürünle karşılaşırsanız mutlaka kargo görevlisinde bulunan hasar tespit tutanağının doldurulmasını talep ediniz ve ürünü teslim almayınız. 

11. Ürün dış ambalajını sorunsuz teslim aldıktan sonra ambalaj içindeki üründe hasar tespit ederseniz aynı gün (24 saat içinde) Kiremitçi Kulübü İletişim Formu üzerinden bildirimde bulunmanızı rica ederiz. Aksi halde ürünle ilgili herhangi bir prosedür işlem uygulanamayacaktır. 

12. Yukarıda bildirilen yönlendirmelerden (9. – 10. Ve 11. Maddeler) hiçbirisini yapmadıysanız ne yazık ki ürününüzle ilgili iade ve değişim yapılamayacak ve bu durumdan KMT YAPI ve TUTKAL BİLİŞİM sorumlu tutulamayacaktır.

13. Hediye puanlar nakde çevrilemez.

14.Seçilen hediyelerin teslim adresleri Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde olmalıdır.

15. Hediyelerin kargoya verilme süresi 10 iş günüdür.

16. Her türlü anlaşmazlık halinde KMT YAPI ve TUTKAL BİLİŞİM’ in kayıtları kesin delil olarak esas alınacaktır.

17. Kiremitçi Kulübü sistemi ile ilgili alınacak baskılarda oluşabilecek tipografik ve baskı hatalarından kaynaklanan sorunlardan dolayı KMT YAPI ve/veya TUTKAL BİLİŞİM sorumlu değildir. 

18. www.kiremitci.com.tr web sitesi hediye kataloğundan hediye siparişi verilmesi, burada yer alan tüm kampanya şartlarının kabulü anlamına gelir.

19. Üyelerin, KMT YAPI internet portalı üzerinde yapabilecekleri işlemler üyelere bildirilmiş olup; üyelerin, yetkilendirilmedikleri işlemlere ait modüllerin, KMT YAPI internet portalında sehven açık kalması ve üye tarafından işlem şifresi ile işlem yapılabilir halde olmasına durumunda, üye bu işlemleri yapmaktan kaçınacak ve durumu derhal KMT YAPI yetkililerine bildirecektir. Bu bildirim yapılmadan, yetkisi olmadığı halde üye tarafından işlem yapılması halinde, bu işlemle ilgili KMT YAPI’ ya yüklenebilecek her türlü maddi ve manevi tazminat tutarların ve zararların üye tarafından karşılanacağını, üye gayri kabili rücu olarak kabul ve taahhüt etmiştir.    

20. KMT YAPI internet portalında sunulan tüm içerik, görüş ve bilgilerin doğruluğu, eksiksiz ve değişmez olduğu KMT YAPI tarafından garanti edilmemektedir. Bu nedenle, üyelerin; internet portalı üzerinden elde edilen içerik, görüş ve bilgilere dayanarak hareket etmeden önce içerik, görüş ve bilgilerin doğruluğunu kontrol ettirmeleri ve bu içerik, görüş ve bilgilere dayanarak alacakları kararları bu kapsamda vermeleri önerilir. İçerik, görüş ve bilgilerin yanlışlık veya eksikliğinden KMT YAPI hiçbir şekilde sorumlu bulunmamaktadır.

21. KMT YAPI’ ya ait yazılı ticari kayıtları ile üye ticari kayıtları ve/veya internet portalı kayıtları arasında farklılıklar olması durumunda, KMT YAPI yazılı ticari kayıtlarının esas alınacağı, taraflarca gayri kabili rücu olarak kabul ve taahhüt edilmiştir.   

22. KMT YAPI internet portalında, sehven yayınlanan bir bilgi veya belgenin üye lehine delil teşkil etmesi söz konusu değildir. Taraflar arasında doğacak uyuşmazlıkların hallinde, KMT YAPI’ya ait ticari defter ve kayıtlarının kesin delil teşkil edeceğini taraflar gayri kabili rücu olarak kabul etmiştir.  

23. Üye, KMT’ nin kendilerine sunmuş olduğu bu imkanı, iyi niyetli ve basiretli bir tacirden beklenecek özen ve gayret içinde kullanacaktır. Üye usulsüz kullanımlardan kaçınacaktır. Üye’ nin usulsüz kullanımlarından dolayı, KMT YAPI’nın ve/veya 3. Şahısların uğrayacağı her türlü zarar ve ziyandan Üye sorumlu olacaktır. 

Üye’ nin usulsüz kullanımlarından dolayı, KMT YAPI tarafından ödenmesi gereken her türlü maddi ve manevi tazminat ve zarar bedelleri, Üye’ nin rızası aranmaksızın öncelikli olarak, KMT YAPI nezdindeki her türlü alacağından mahsup edilecektir. Bu alacaklarının yeterli gelmemesi halinde, KMT YAPI kalan tutar için Üye aleyhine her türlü kanuni takip işlemi yapmaya muhtar olacaktır. Üye tarafından bu kanuni takip işlemlerine karşı itiraz edilmeyeceği kabul ve taahhüt edilmiştir.       


Gizlilik

Üye, KMT YAPI ile ilgili gizlilik kurallarına ve ticari itibar ve unvanının korunmasına ve korumaya hassasiyetle riayet edecektir. Her ne suretle olursa olsun istem dışı olarak dahi vakıf olduğu veya kendisine KMT YAPI tarafından verilen bilgileri başka bir Üyeye, üçüncü şahıslara ve ilgisi olmayan kişilere sözlü, yazılı veya herhangi bir başka biçimde aktarmayacaktır. Bu maddedeki yükümlülüğe aykırılık halinde, KMT YAPI’ nın Üye’ ye ve sorumlu şahsa karşı gizlilik ve sadakat borçlarına aykırılık nedeniyle her türlü dava ve talep hakkı mevcuttur. 

Üye’nin Rekabet Etmeme Yükümlülüğü

Üye, üyeliği devam ettiği sürece, KMT YAPI ile gerek doğrudan doğruya ve gerekse dolaylı olarak rekabet etmeme yükümlülüğü altındadır.

Ayrıca, üyelik ilişkisinin sona ermesinden sonra da Üye, KMT YAPI’ nın tedarikçileriyle veya müşterileriyle doğrudan veya dolaylı olarak ticari ilişki kurmamayı ve bu konularda KMT YAPI ile rekabet etmemeyi de kabul ve taahhüt etmektedir. KMT YAPI’ nın birden fazla faaliyet konusunun bulunması durumunda, rekabet etmeme yasağı işletmenin tüm faaliyet konuları için geçerlidir.


KMT YAPI’ nın hizmetleri ile ilgili ürünler, aktiviteler, organizasyonlar, eğitimler ve kampanyalar hakkında link ve yönlendirmeleri, tanıtımları, haberleri veya reklamları da içerebilen şekilde beni bilgilendirmesi için KMT YAPI’ ya tüm bilgilerimi (telefon numaraları, faks, posta ve e-posta adreslerimi) bana ulaşmak için kullanmasına, yasal düzenleme kapsamında ticari iletişim ve ticari elektronik ileti (sms, e-mail v.s.) göndermesine izin/onay veriyorum.

KMT YAPI’ ya işbu form ile beyan etmiş olduğum kişisel verilerimin (“Kişisel Veri/ler”) doğru olduğunu ve Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun’da belirlenmiş olan esaslar çerçevesinde işlenmesine, 3. kişilere aktarılmasına açıkça rıza gösterdiğimi kabul ve beyan ederim. Kişisel verilerin işlenmesi ve 3. kişilere aktarılması, KMT YAPI ile aramızda kurulan iş ilişkisine dayanmaktadır. Kişisel Verilerimin, KMT YAPI ve iştirakleri tarafından işbu iş ilişkisi kapsamında, sözleşme ilişkisi bulunan iş ortakları tarafından karşılıklı yükümlülükler, analiz, istatistik gibi amaçlarla işlenebileceğini, 3. kişilere aktarılarak veya anonimleştirilerek kullanılabilir. Kişisel bilgilerimin belirtilen amaçlar doğrultusunda kullanılmasına açık rıza gösterdiğimi gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Madde 24- Tüm bu koşullar Üye’nin ayrıca imzasına gerek olmaksızın üyelik için başvuruda bulunması, sistemden kayıtlı olarak fiili kullanımla yararlanıyor olması, ya da hediye talep etmesi ve/veya gönderilen hediyeyi teslim alması ile işbu hükümlere tabidir ve hükümler hukuken geçerli olur. 

İşbu koşulların uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

Bilgilerim Nasıl Kullanılacak?

Kiremitçi Kulübü’ ne kayıt için verilen bilgiler, sisteme kayıt, puan kazanımı ve puanların hediyeye dönüştürülmesi gibi sistem içi işlemlerde kullanılacaktır. Bunların dışındaki kullanım aşağıdaki şartlara tabidir. Üyelerin bilgileri, TUTKAL BİLİŞİM tarafından veri tabanında saklanacak ve 3. kişilerle üyelerin isteği dışında, aşağıdaki şartlar haricinde paylaşılmayacaktır. Sisteme kayıt olan kişi ve firmalar bu şartları kabul etmiş sayılırlar.

• KMT SÜRDÜRÜLEBİLİR YAPI TEKNOLOJİLERİ A.Ş ve bünyesinde barındırdığı tüm diğer şirketler, üyelerin bilgilerini bu üyelere tanıtım yapmak amaçlı kullanabilir.

• TUTKAL BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş., Kiremitçi Kulübü’nü işletebilmek (web sitesi yapımı, üye kaydı, puan kazanımı vb.) için birlikte çalıştığı 3. firmalara üye bilgilerini vermek zorunda kalabilir. Ancak, bu firmalar üyelerin bilgilerini KMT SÜRDÜRÜLEBİLİR YAPI TEKNOLOJİLERİ A.Ş’ den ve üyelerin kendilerinden izin almadan Kiremitçi Kulübü dışında hiçbir yerde kullanamaz, Kiremitçi Kulübü dâhil hiçbir yerde diğer kişi ve firmaların görebileceği ve kullanabileceği şekilde paylaşamazlar. Kiremitçi Kulübü data havuzunda tutulan bilgiler diğer üyelere gösterilmez.

• Kiremitçi Kulübü üyelerinin bilgileri, üyelerin bireysel bilgileri açıklanmadan istatistiki veri üretmek ve bunları 3. kişi ve firmalarla paylaşmak amacı ile kullanılabilir.

• Üye, üye olması esnasında verdiği bilgilerin gerek KMT YAPI, gerekse KMT YAPI tarafından belirlenen üçüncü kişiler tarafından posta, e-posta, sms vb. yolu ile gönderilebilecek aktivitelere davet ve kampanya duyuruları için kullanılmak üzere paylaştığını kabul ve beyan eder.


© KMT SÜRDÜRÜLEBİLİR YAPI TEKNOLOJİLERİ A.Ş. Tüm hakları saklıdır.

Saint Gobain